Forsvarprodukter

Selcotek Composites har lang erfaring i leveranser til forsvarsindustrien med ett variert spenn av produkter.

Fra utviklingsprosjekter og enkeltprodukter til serieproduksjon som går over flere år.